Tweets by MonieNieuwdorp

Certificering

BRC-certificering
Afgelopen jaren zijn in de voedselwereld veel certificaten de revue gepasseerd. In 1998 hebben Britse retailers een opzet gemaakt om een gezamenlijke standaard te ontwikkelen voor de gehele voedingssector. Hieruit is het British Retail Consortium Technical Standard and Protocol (BRC) voortgekomen. De BRC beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor voedselverwerkende bedrijven die direct leveren aan de retailsector. BRC heeft overeenkomsten en raakvlakken met HACCP, zoals een risicoanalyse volgens de HACCP en het aantonen van kritische voedselveiligheidpunten (CCP's) in het productieproces. Echter op het gebied van hygiëne en bouwtechnische aspecten gaat BRC verder. Sinds voorjaar 2004 is Monie gecertificeerd volgens de BRC-richtlijnen.
Download het BRC-certificaat 2023-2024


Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK)
Sinds januari 2006 voert Monie Interne Kwaliteitscontroles uit volgens de richtlijnen die zijn beschreven in kader van het RIK. Voor uitvoering en implementatie van van de kwaliteitscontrole zijn twee kwaliteitscontroleurs verantwoordelijk.
Download het RIK-certificaat


Duurzaam ondernemen
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft Monie in 2008 de cursus "Duurzaam ondernemen in de Gemeente Borsele" gevolgd. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de MKB-milieubarometer, het registreren en analyseren van milieuprestaties, energiebesparing, afvalscheiding en -preventie en duurzame productinnovaties.

Ook heeft Monie in 2008, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een AED aangeschaft, die aan de voorgevel van het gebouw hangt. In samenwerking met de dorpsraad Nieuwdorp is zo voorzien in een faciliteit die voor het hele dorp van belang is. Een aantal personeelsleden zijn bovendien opgeleid om de defibrillator te bedienen en eerste hulp te verlenen.

Monie is daarnaast lid van de Zeeuwse Uienbewerkers Vereniging (ZUVER) die projecten uitvoert met betrekking tot de verwaarding van de reststromen die vrijkomen tijdens het bewerkingsproces. Recentelijk is een Rapport gepubliceerd over de verwaarding van Reststromen en Bijproducten uit de uienbewerkende bedrijven. Verschillende toepassingen zijn nader uitgewerkt. Daaronder vallen duurzame energieproductie uit biomassa, het composteren van de gehele organische reststroom en isolatie en productie van natuurlijke kleurstoffen en voedseladditieven die gebruikt kunnen worden in de textiel, cosmetische, voedings en farmaceutische industrie.
Download het Duurzaamheid-certificaat


GlobalGAP
In 2007 is EurepGAP omgedoopt tot GlobalGAP. De naam "Global" doet het certificaat, gezien de wereldwijde acceptatie, ook meer tot zijn recht komen. Het protocol beschrijft de minimale eisen voor een goede landbouwkundige praktijk (GAP) voor telers en leveranciers van verse groenten en fruit. Certificatie volgens GlobalGAP wordt ondersteund door de meeste supermarkt organisaties in Europa, maar ook internationaal. Wat binnen GlobalGAP centraal staat is traceerbaarheid. Bovendien is het GlobalGAP protocol bedoeld om het vertrouwen van de consument te winnen.
Sinds 2008 voert Monie de GlobalGAP certificering niet meer in eigen beheer uit. Omdat steeds meer telers bewust zijn van het belang van GlobalGAP certificering is een collectieve certificering minder noodzakelijk geworden. Circa 70% van onze leveranciers is inmiddels individueel gecertificeerd. Wel biedt Monie nog steeds ondersteuning door het geven van adviezen aan telers.
Indien u gecertificeerd product wenst te ontvangen vragen wij u dit tijdig aan te geven zodat wij hierop kunnen inspelen. De certificaten hebben wij digitaal voor u beschikbaar.
Download het GlobalGAP-certificaat


De Groene Vlieg Bio Control
De uienvlieg is het belangrijkste schadelijke insect in uien. In het voorjaar komen de vliegen uit de grond in velden waar het vorige jaar uien stonden. Ze zoeken dan de uienvelden in de buurt op en leggen hun eitjes bij de jonge plantjes. De maden eten de ondergrondse delen van het uienplantje op; in de zomer eten ze aan de bol. Wordt geen bestrijding toegepast dan kan de schade groot zijn. Passende (natuurvriendelijke) bestrijding is dan ook hard nodig en Monie besteedt hier veel aandacht aan. De Groene Vlieg Bio Control levert de volledige bestrijding: zij bepalen hoeveel steriele vliegen er nodig zijn aan de hand van vangsten in vliegenvallen (witte bekertjes), en zorgen voor het loslaten van de steriele vliegen wanneer die nodig zijn. Zo wordt zorg gedragen voor een veilige en afdoende uienvliegbestrijding, vriendelijk voor u, voor uw grond en voor het milieu.
Download het Groene Vlieg-certificaat 2017


Vorige pagina
-
Ga naar boven

Tel: 0113-612845   E-mail: info@monie.nl